10. SCHOPNOST KOMUNIKACE, SLOVNÍ ZÁSOBA

Rozvíjet komunikační schopnosti dítěte je velkým a důležitým úkolem učitele i rodiče. Velmi pěknou hrou na rozvoj je hra "slovník". Nechte děti vysvětlit různé pojmy ze světa kolem nich. Samozřejmě, že dítě v 5 letech pozná, jak vypadá jahoda, slunce nebo klobouk. Zkuste ale, aby vám daný pojem nejen pojmenovaly, ale i popsaly. Vysvětlili, co daný pojem znamená, aniž by jeho název použily. Toto je velmi rozvojová aktivita. Stejně tak je báječné, pokud děti zkoušejí sestavit verš a rým, pokud umějí povyprávět vlastní příběh či pohádku. Velmi pěkná hra pracující s tvořivostí a zároveň učí sestavit příběh je hra PŘÍBĚH Z KOSTEK (Rory´s Story Cubes). V rámci rozšiřování slovní zásoby se děti učí vytvářet i nadřazené pojmy. Právě takovouto aktivitu prezentuje náš pracovní list.Soubory ke stažení

Název Popis Download
VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI - nadřazené pojmy
VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI - rýmy

© FortIQ, 2014.