5. ČTENÍ A PRÁCE S PÍSMENY

Stejně jako u matematiky, i zde platí, že děti by se s písmeny měly setkat ještě před vstupem do školy. K tréninku předčtenářských dovedností přispívá sluchová především analýza slov (poznání rytmu slova, počtu slabik, vyvození počátečního písmene u slova atp.) a seznámení se s podobou abstraktních symbolů - písmen. Některé děti se i začnou samy učit číst. Většinou jejich technika spočívá v syntéze několika známých písmen v jednoduché slovo. Pracovní listy v naší ukázce pracují s prvkem počátečního písmena.Soubory ke stažení

Název Popis Download
Čtení č. 1
Čtení č. 2

© FortIQ, 2014.