5. LATERÁLNÍ MYŠLENÍ

Laterální úlohy jsou často "černé historky", morbidní příběhy o kuriozní či netradiční smrti člověka. Cílem je vyřešit případ, přijít na kloub tomu, jak osoba zemřela nebo co se v situaci stalo. Velmi pěkně jsou tyto úlohy zpracované v Historkách od firmy Mindok nebo Logických hádankách od firmy Albi. Pokud vás tyto úkoly zaujaly, můžete si tyto hry pořídit. Laterální úlohy (především v angličtině) se dají najít volně ke stažení také na internetu.
Pokud bychom chtěli sami tyto úlohy pro děti vymýšlet, existují několik jednoduchých principů, podle kterých je vhodné při tvorbě laterálních úloh postupovat (Petrović, U., 2010):
1. Odpověď na otázku/řešení příběhu musí být jednoznačné (jen ve výjimečných případech se připouští více variant odpovědí, pokud tomu tak je, učitel by měl znát předem všechna možná řešení).
2. Otázka/příběh nesmí umožňovat generování odpovědí z uzavřené sady tak, aby se postupným hádáním možností dítě dobralo výsledku (např. jaké šatičky nosí princezny v Disney filmech? Odpověď: žluté, …..růžové, fialové.).
3. Otázka nesmí být příliš jednoduchá, aby stimulovala min. 1 minutu, ideálně ale 3-4 minuty intenzivního skupinového přemýšlení a brainstormingu odpovědí.
4. Otázky (příběhy) by měly pracovat primárně s informacemi, které jsou již dětem známé, otázka může obsahovat „slepé místo“, přes to se však uvažováním musejí děti dostat, pokud tok jejich myšlení jde správným směrem.

 Soubory ke stažení

Název Popis Download
Laterální úloha č. 1
Laterální úloha č. 2
Laterální úloha č. 3
Laterální úlohy - řešení

© FortIQ, 2014.