4. PAMĚŤ

Paměť se stává čím dál více opomíjenou kvalitou ve vzdělávání. Dnes si spousu informací nemusíme pamatovat, máme na ně email, google, chytrý telefon a osobní počítač. Protože je ale paměť oblastí tvárnou a trénovatelnou, je jí zapotřebí nějaký trénink také věnovat. Trénink paměti vždy postupuje od krátkodobé paměti k dlouhodobé. Tedy, když zvládneme úlohy na krátkodobou paměť, můžeme se soustředit i na úlohy, které vyžadují paměť dlouhodobou. Samozřejmě ale je nutné říci, že ta kvalita, která nás ve výsledku zajímá, je spíše paměť dlouhodobá. Kolik z nás se umí naučit na zkoušku a druhý den z obsahu víme už jen polovinu? Toto by nikdy nemělo být cílem učení. Učení zpěmti by mělo vést k uchovávání vědomostí dlouhodobě, protože jen pak můžeme pracovat a přemýšlet v souvislostech. Pouze schopnost uchovat a v pravý čas vybavit kýženou informaci vede k její aplikaci v nových a podstatných momentech.
Úkoly na paměť zahrnují pexesa, Kimovy hry, ale také pracovní listy s pkolem na překreslení, dokreslení či vysvětlení dle viděného. Pěknou hru na paměťový trénink přináší sada her z edice BRAINBOX. Příkladem je pracovní list lyžaři. Po dětech zde chceme, aby doplnili značky na lyžaře dle toho, jak si je předtím zapamatovaly.

 Soubory ke stažení

Název Popis Download
Paměť - lyžaři

© FortIQ, 2014.