PRO MŠ

Kategorie neobsahuje žádné kurzy

19.05.2014

10. SCHOPNOST KOMUNIKACE, SLOVNÍ ZÁSOBA


Čtěte více

19.05.2014

9. MATEMATIKA, PRÁCE S ČÍSLY


Čtěte více

19.05.2014

8. LOGICKÉ MYŠLENÍ


Čtěte více

19.05.2014

7. POSTŘEH A POZORNOST


Čtěte více

19.05.2014

6. PROSTOROVÁ A PLOŠNÁ PŘEDSTAVIVOST


Čtěte více

19.05.2014

5. ČTENÍ A PRÁCE S PÍSMENY


Čtěte více

19.05.2014

4. PAMĚŤ


Čtěte více

19.05.2014

3. TVOŘIVOST A FANTAZIE


Čtěte více

19.05.2014

2. ZNALOSTI


Čtěte více

19.05.2014

1. ABSTRAKTNÍ MYŠLENÍ


Čtěte více

13.05.2014

Teorie Fort IQ pro mateřské školy


Čtěte více

© FortIQ, 2014.