O NÁS

Proč právě FortIQ? Předně, chceme spolu s vámi budovat pevnost IQ. Tedy pevné a postupně rozvíjené schopnosti našich dětí, které vydrží a budou neochvějně stabilní a v dospělosti přinesou ovoce. Chceme to dělat s vámi, rodiči a učiteli. Chceme vám dát dostatek podnětných materiálů ať již v tištěné či elektronické podobě. Chceme vás "živit" vzděláváním, nabízet vám školení a kurzy, ve kterých zvýšíte své znalosti o rozvíjení intelektu. Chceme vám přinést naše zkušenosti a rozšířit vaše možnosti. Chceme, aby využívání našich materiálů bylo pro vás jednoduché, účelné a aby vás naše materiály naučili pracovat napříč vzdělávacími předměty na systematickém posilování intelektu vašich svěřenců.

Máme pro to už dlouholeté zkušenosti. Projekt FortIQ je výhradním know-how rodiny Fořtíkových. Tedy Jitky a Václava Fořtíkových, řečeno přesněji. Ti hloubavější z vás možná ve jméně Fořtík V. naleznou i skrytý význam FortIQ (psáno bez diakritiky). Ano, je to záměr, tato dvousmyslnost našeho názvu. Dovolte nám, abychom se vám ve stručnosti představili.

Václav Fořtík
Narozen: 22. listopadu 1970 v Ústí nad Labem
Bydliště: Praha
Stav: ženatý, 3 děti - dcery Nina a Valentýna, syn Václav

Pracovní kariéra
- od r. 2001 - šéfredaktor časopisu IQ s obsahem zábavných testů, hádanek, hlavolamů a soutěží. V oblasti hádanek a hlavolamů spolupracoval s Mladou frontou Dnes, CHIPem, 21. století, Hospodářskými novinami, Lidovými novinami aj.
- od r. 2002 - autor řady publikací s hádankami, kvízy a úlohami na rozvoj logického myšlení, celkový počet publikací se pohybuje kolem 20.
- od r. 1989 - podnikání v oblasti informačních technologií (zábavný a vzdělávací software) a příbuzných oborech.
- od r. 2002 - organizátor zábavně-vzdělávacích campů pro nadané děti a mládež v oblasti tvůrčího psaní, rozvoje logiky, RPG a dramatiky
- od r. 2003 - vytváření intelektových výkonových testů pro komerční sféru.
- od r. 2010 - spoluautor TV projektu Fenomén (vysílaná na ČT2 a ST2) a člen poroty této intelektové soutěže
- od r. 2005 - výkonný ředitel Centra nadání, od ledna 2014 předseda Správní rady Centra nadání o.p.s.
- od r. 2014 autor části obsahu TV soutěže Nejchytřejší Čech (ČT 1) a Souboj národů (Prima a JOJ).

Mimopracovní aktivity
- od r. 1992 - aktivní v oblasti vědecké fantastiky - organizování akcí, přednášení
- od r. 1996 - organizátor setkání příznivců sci-fi, fantasy a záhad všeho druhu Pragocon, zakladatel a předseda sci-fi klubu Terminus
- organizátor 14 ročníků literární soutěže O loutnu barda Marigolda (každý ročník měl sborník nejlepších prací)
- od r. 1999 - 2001 a 2003 - 2007 - předseda Mensy ČR
- od r. 2012 - zasílání zdarma zájemcům (přes 3.000 adres) e-mailem hádanky na rozvoj intelektu

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
Narozena: 30. 11. 1976 v Chomutově
Bydliště a rodina: 3 děti s manželem Václavem

Vzdělání
1997 – 2001 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, magisterské studium učitelství pro II. stupeň ZŠ (obor anglický jazyk – občanská výchova)
2001 – 2004 postgraduální doktorské studium oboru Pedagogika na Pdf UP Olomouc
2004 rigorózní řízení na PdF UP, udělen titul PhDr., obhájena rigorózní práce na téma „Způsoby využití volnočasových aktivit pro rozvoj mimořádně intelektově nadaných dětí a mládeže“
2005 doktorské řízení na PdF UP, udělen titul Ph.D., obhájena disertační práce na téma „Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a jejich hodnocení školního prostředí v komparaci se zahraničními zkušenostmi“

Pedagogická praxe
1995 – 1997 učitelka anglického jazyka na ISŠ a OU a U v Údlicích u Chomutova
1995 – 1997 kurzy pro ÚP v Chomutově, rekvalifikační kurzy angličtiny
2001 – 2003 učitelka anglického jazyka na ZŠ Hálkova v Olomouci (na částečný úvazek)
2001 – 2002 výuka kurzů angličtiny pro učitele při PC Olomouc
2001 – 2004 výuka na Pdf UP Olomouc (obecná pedagogika, diplomový seminář, metodologie práce s nadanými žáky)
2003 – 2006 letní campy Centra nadání pro nadané děti a mládež
od 2005 - hlavní organizátor letních celostátních setkání rodin s nadanými dětmi pořádanými Centrem nadání
2003 – 2004 výuka na ZŠ Hálkova v Olomouci (na částečný úvazek)
2004 - 2010 odborný pracovník v péči o nadané žáky na Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR Praha
09/2005 – 2007 externí spolupracovník MFF UK na on-line vzdělávání učitelů přírodních věd v práci s mimořádně nadanými žáky v rámci projektu TalNET
01 - 10/2013 - externí zaměstnanec společnosti Scio

Další související aktivity
1998 – 2001 členka Akademického senátu PdF UP, aktivní účast v disciplinární komisi a kolegiu děkana
2003 tříměsíční studijní pobyt v Centru pro studium nadání při Katholieke Universiteit Nijmegen v Nizozemí
2003 – 2010 členka mezinárodní společnosti ECHA (European Council for High Ability – sdružující odborníky k problematice studia nadání a vysokých schopností) – předsedkyně 11. mezinárodní ECHA konference v Praze – září 2008
od 2005 předsedkyně Centra nadání, od 2014 ředitelka Centra nadání o.p.s.
od 2008 členka Mensy ČR
2009 – 2010 členka Správní rady Osmiletého Mensa gymnázia
2009 – 2012 externí spolupracovník Výzkumného ústavu pedagogického a Národního institutu dětí a mládeže
2009 - doposud: odborný garant metody Mensa NTC systém učení pro Českou republiku

Zájmy
kultura, cestování, deskové a společenské hry, práce s dětmi, film

Výběr z publikační činnosti
SEJVALOVÁ, J. Talent a nadání: jejich rozvoj ve volném čase. Praha: IDM-MŠMT, 2004. ISBN 80-86784-03-7
SEJVALOVÁ, J. Sociální a emocionální potřeby nadaných dětí. – web VÚP Praha, – www.rvp.cz
SEJVALOVÁ, J. Metody práce s nadanými žáky. – web VÚP Praha, – www.rvp.cz
FOŘTÍKOVÁ, J., FOŘTÍK, V. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Praha: Portál, 2007.
FOŘTÍKOVÁ, J. Talent a nadání: jejich rozvoj ve volném čase. 2. upravené vydání. Praha: NIDM-MŠMT, 2009.
FOŘTÍKOVÁ, J., KURUCZOVÁ, S., VAŇKOVÁ, P. Se šikulou za dopravou Aneb jak zabavit zvídavého předškoláka. Praha: TRITON, 2010.
FOŘTÍKOVÁ, J., BERÁNKOVÁ, P., KURUCZOVÁ, S., VAŇKOVÁ, P. Se šikulou za zvířátky Aneb jak zabavit nadané dítě 3-5 let. Praha: PORTÁL, 2010.

© FortIQ, 2014.