9. MATEMATIKA

Matematických, resp. početních úloh můžeme nalézt na internetu nebo v knihkupectvích celou řádku. Proto se zde budeme soustředit spíše na prezentaci tzv. zábavné matematiky - tedy úloh, které primárně netrénují základní matematické operace, ale spíše cvičí matematickou bystrost a úvahu. Typicky jde o úlohy typu: co nejvíce nepatří mezi ostatní, jak pokračuje předložená řada, různé druhy šifer, symboly místo čísel, matematické slovní úlohy, sirkové úlohy a další matematické kvízy.

 Soubory ke stažení

Název Popis Download
Matematika - č. 1
Matematika - č. 2

© FortIQ, 2014.